MFF Notebook > Unix

Unix

Základní práce v shellu Bash. Způsob zpracování příkazové řádky, filtry, práce se souborovým systémem, regulární výrazy a smyčky.

Stránky

Příkazy

Příklady jednoduchých i složených příkazů v shellu Bash s popisem chování.

Příklady

Modelové příklady i s jejich řešením a popisem řešení.

Creative Commons License